http://bip.gov.pl

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz nadzoru nad strażami w Urzędzie Gminy Cekcyn


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą sprawy:

1.Sporządzanie spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i przygotowywanie miesięcznych meldunków dotyczących stanu wyborców w gminie.
2.Ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych.
3.Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania albo wymeldowania.
4.Współpraca z Centralnym i Wojewódzkim Bankiem Danych PESEL.
5.Udzielanie informacji adresowej.
6.Ochrona przeciwpożarowa:
zapewnienie prawidłowej łączności pomiędzy jednostkami OSP oraz czuwanie nad sprawnością syren alarmowych, utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządem Gminnym ZOSP oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie, wydawanie kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych i kart pracy motopomp oraz ich rozliczanie z prawidłowości zużytego paliwa, ubezpieczanie strażaków ratowników oraz pojazdów samochodowych,
nadzór nad legalizacją gaśnic i konserwacją, organizowanie Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej wśród młodzieży szkolnej oraz zawodów pożarniczych, planowanie i prawidłowa realizacja wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

7.Redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w ramach swojego stanowiska.
8.Bieżąca aktualizacja i wdrażanie przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska.
9.Współpraca z Urzędem Statystycznym.


Wymagane kwalifikacje:
wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub związane z obroną cywilną),
znajomość:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. z 2007r., Nr 89, poz. 590),
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196 poz. 1631 z późn. zm.),
ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty: życiorys (CV) list motywacyjny, dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, kwestionariusz osobowy oraz inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Cekcyn - II piętro, pokój Nr 24 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Cekcyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz nadzoru nad strażami" w terminie
do dnia 26 stycznia 2009r. do godziny 1530 w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji udziela stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych
tel. 052/3347550

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)."


Wójt Gminy Cekcyn
/-/ Jacek Brygman

Ilość odwiedzin2643
Osoba wprowadzającaAdministrator Urzedu
Osoba wprowadzająca
Kontakt: informatyka@cekcyn.pl
Opis: Informatyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Urzedu
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: informatyka@cekcyn.pl
Opis: Informatyk
Data utworzenia2009-01-12
Data ukazania się2009-01-12
Ostatnia zmiana2009-01-12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Urząd Gminy w Cekcynie
ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn
Tel. (52) 33 47 550 centrala
fax (52) 33 47 580


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...